Britta Jonsdotter

Britta föddes den 23 april 1816 på gården Åstorp i Alsters socken, Värmlands län. Hennes föräldrar var bonden Jonas Olsson och hans hustru Cajsa Larsdotter. De bodde i Åstorp till efter år 1819.

Omkring år 1820 flyttade familjen från gården i Åstorp till en av gårdarna i Mosserudstorp, senare kallat Mosstorp. Där bodde de också år 1821, då hennes mor i september månad avled. Hennes far blev då ensam med Britta och hennes tre syskon.

År 1823 lämnade familjen gården Mosstorp och flyttade till gården Lindrågen i samma socken. [Karta]   Där fick hennes far tjänst som dräng hos bonden Anders Jonsson och hans familj. Vad som orsakade att fadern fick lämna Mosstorp är ännu inte känt, men troligt är att han kanske hamnade i ekonomiska svårigheter och därmed fick lämna gården. I samband med detta är det också noterat i kyrkboken att de skulle ha flyttat till torpet Åsmossen i Alsters socken, men så blev det alltså inte utan det var till Lindrågen som de kom att flytta.

Troligtvis var det svårt för fadern att försörja sina barn med lönen han fick som dräng för följande år, 1824, flyttade Britta och hennes syster Stina från fadern i Lindrågen till en av gårdarna i Åstorp, där de blev fosterdöttrar till Nils Larssons och hans familj. Året därpå, 1825, flyttade hon till Petter Larsson och hans familj på granngården i Åstorp. Hos honom var hon också fosterdotter. Detta år var hon nio år gammal.

Året därpå, 1826, flyttade hon till "Nybyggaren" Lars Larsson och hans familj i Glumserud i Väse socken, Värmlands län. Hos honom är hon noterad som "Flickan Brita Jonsdotter".

År 1827 blev en vändpunkt för Britta. I slutet på detta år, den 7 december 1827, gifte hennes fader om sig med änkan Maria Larsdotter från Gräsåsfallet i Alsters socken. [Karta]   I samband med äktenskapet flyttade fadern till sin hustru på hennes gård. Han hade nu också åter möjlighet att försörja sina barn, så in till Gräsåsfallet flyttade detta år både Brita och hennes två systrar, Maja och Stina Lisa. På gården bodde också hennes styvmors son, Anders Jönsson. Han var sex år äldre än Britta. Det året som hennes far gifte sig med Maria Larsdotter var Britta 11 år gammal, Anders var 17 år.

Britta bodde kvar i Gräsåsfallet till år 1830, då flyttade hon åter till Mosstorp, där hon fick tjänst som piga hos Jonas Alstedt och hans familj. Hon flyttade vidare till gården Skål i samma socken året därpå, 1831, och fick tjänst som piga hos Elias Eliasson och hans familj. Följande år, 1832, fick hon tjänst som piga på hos Klockaren Jan Andersson i granngården i Skål. Där stannade hon till år 1834 då hon återvände hem till fadern i Gräsåsfallet.

Följande år, den 6 mars 1835, gifte hon sig med sin styvbror Anders Jönsson. De vigdes av Kjellman. I och med giftermålet så fick Britta alltså sin styvmor Maria Larsdotter till svärmoder och Anders fick sin styvfar Jonas Olsson till svärfar. I samband med vigseln så övertog också Brita och Anders bruket av gården.

Från den 14 juli 1838 inackorderades barnet Britta Cajsa Magnusdotter av fattigvården i Alster hos familjen. Hon var född en 2 oktober 1834 och togs upp som fosterdotter i familjen. Hon flyttade vidare år 1840.

I mars månad 1849 avled hennes make Anders och hon blev änka. Efter makens död drev Britta gården vidare med hjälp av sina barn.

År 1853 födde hon en oäkta son, Anders. Fadern var drängen Lars Andersson som var anställd på gården.

Nio år senare, den 12 april 1862, gifte hon om sig med drängen och änkemannen Jan Pettersson från Björby i Alsters socken. Vigseln skedde den 9 maj 1862. Jan, som var född den 21 mars år 1800 i Alsters socken, flyttade i och med bröllopet in till Britta i Gräsåsfallet. De vigdes av J Johansson.

De bodde kvar i Gräsåsfallet till den 9 november 1881, då de flyttade till Prästgården i Alsters socken. Om gården såldes eller gick i arv är ännu inte känt. I Prästgården bodde de som inhyses hos ägaren Anders Fredrik Karlsson och hans familj. (Se även 1890 års folkräkning).

Enligt Husförhörslängderna i Alsters socken så skulle de ha bott i Prästgården i resten av sina liv, men enligt de 70 breven som hittades i torpet Skivfallet i Forshaga socken år 1969 och som var adresserade till Britta och Jan så stämmer nog detta inte helt. Möjligtvis så hade de sin huvudsakliga bostad i Prästgården, men enligt breven så var dessa adresserade till Jan Pettersson i Mosstorp åren 1885-86, till Jan Pettersson i Ulvsbyn åren 1887-1891 och först från senare delen av 1891 till Jan Pettersson i Prästgården.

Jan Pettersson avled den 4 april 1899, 99 år gammal.

Britta som bodde kvar som inhyses i Prästgården i Alsters socken efter makens död, avled i Grava socken, Värmlands län, den 18 maj 1904. Troligt är att hon avled hos dottern Maria Cajsa i torpet Fallbråten, senare kallat Skivfallet, i Grava socken. [Karta]   Enligt notering i Alsters kyrkböcker begravdes hon i Alster.


Barn med Anders Jönsson:
 • Maria Cajsa, * 6 december 1835, Alster.
 • Johan, * 2 april 1842, Alster. † 21 oktober 1888, Bräcke, Jämtland. 1)
 • Brita Stina, * 18 mars 1845, Alster.
 • Anna Lovisa, * 11 mars 1849, Alster.

  Barn med Lars Andersson:

 • Anders, * 8 maj 1853, Alster.

  Barn med Jan Pettersson:

 • -


  1) Sonen Johan avled vid en drunkningsolycka. Johan och tre personer till skulle ro ifrån Rind till Ösjö i Bräcke socken, Jämtlands län. [Karta]   Denna dag var det storm och alla fyra omkom vid färden över sjön. Följande brev kom med beskedet om Johans drunkningsolycka. Brevet skickades med all sannolikhet till hans syster Maria Cajsa på torpet Skivfallet i Grava socken, Värmlands län. Det innehas idag av ägarna till torpet Skivfallet, familjen Sandström i Forshaga.


  Breven från torpet Skivfallet i Forshaga socken, Värmlands län.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2006-11-06