Jonas Olsson

Jonas föddes den 10 januari 1782 på gården Åstorp i Alsters socken, Värmlands län, som första barnet till bonden Olof Jonsson och hans hustru Maria Andersdotter. Gården i Åstorp brukades vid denna tid av hennes farföräldrar, bonden Jonas Nilsson och hans hustru Catharina Andersdotter.

Jonas bodde ännu hemma på fädernegården i Åstorp år 1804 då han gifte sig med Cajsa Larsdotter, från gården Södra Bög i Östra Fågelviks socken, Värmlands län. I och med giftermålet så flyttade Cajsa in till Jonas i Åstorp.

År 1808 flyttade de med Jonas föräldrar då de flyttade till Glänne gård i Alsters socken. Där bodde de till år 1811, då de i och med att Jonas far avled, flyttade tillbaka till Åstorp. En notering i kyrkboken anger att Jonas innan de flyttade tillbaka till Åstorp redan var skriven där. De bodde kvar i Åstorp till efter år 1819.

Omkring år 1820 flyttade familjen från gården i Åstorp till en av gårdarna i Mosserudstorp, senare kallat Mosstorp.

Följande år, i september månad år 1821, avled han hustru Cajsa och han blev änkling. Han blev då ensam med sina fyra barn.

Två år senare, år 1823, lämnade han Mosstorp och fick tjänst som dräng hos bonden Anders Jonsson på gården Lindrågen i samma socken. Med sig dit hade han tre av sina barn. Det fjärde barnet, dottern Maria, flyttade vid samma tid till Åsmossen i samma socken. Vad som orsakade att fadern fick lämna Mosstorp är ännu inte känt, men troligt är att han kanske hamnade i ekonomiska svårigheter och därmed fick lämna gården.

Troligtvis var det även svårt för Jonas att försörja sina barn med lönen han fick som dräng för följande år, 1824, flyttade döttrarna Britta och Stina från Jonas i Lindrågen till en av gårdarna i Åstorp, där de blev fosterdöttrar hos Nils Larssons och hans familj.

Följande år, 1825, lämnade Jonas sin tjänst som dräng hos Anders Jonsson i Lindrågen och fick tjänst som dräng i granngården i Lindrågen, hos Jonas Bengtsson. Där stannade han i ett år då han återvände till Anders Jonsson där han åter fick tjänst som dräng.

År 1827 blev en vändpunkt för Jonas. I slutet på detta år, den 7 december 1827, gifte han om sig med änkan Maria Larsdotter från Gräsåsfallet i Alsters socken. I samband med äktenskapet flyttade han till sin hustru på hennes gård. [Karta]  

Jonas kom därmed att kunna driva ett jordbruk igen och tituleras därmed också åter som "bonde". Han fick också åter möjlighet att försörja sina barn, så in till Gräsåsfallet flyttade detta år döttrarna Brita, Maja och Stina Lisa. I Gräsåsfallet bodde också hans hustrus son, Anders Jönsson. Han kom senare, år 1835, att gifta sig med Jonas dotter Britta. I och med detta så övertog också dottern Britta och hennes make, tillika hans styvson, Anders, driften av gården.

Jonas bodde kvar i Gräsåsfallet i Alsters socken till sin död, den 26 augusti 1843. Han avled av "wattensot" i en ålder av 61 år, 8 månader och 16 dagar och begravdes den 3 september.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-01-06