In English - På Engelska
Jonas Bengtsson

Den 20 februari 1757 föddes Jonas på gården Bergstorp i Alsters socken, Värmlands län. Hans föräldrar var bonden Bengt Larsson och hans hustru Stina Jonsdotter.

Gården brukades detta år av Jonas farfar, Lars Jonsson. Med tiden övertogs gården av Jonas far, Bengt Larsson. Jonas själv övertog bruket av gården vid faderns död år 1778.

Den 17 november 1785 gifte han sig med Stina Pettersdotter, som vuxit upp på granngården Hösserud. Stina bodde vid tiden för vigseln hos sina föräldrar på gården Ås, dit familjen nyligen flyttat.

År 1810 bodde Jonas Bengtsson med sin familj på torpet Lindberget under Bergstorp. Om det är torpet Lindberget som varit deras hem under alla år är ej känt. Fyra år senare, år 1814, flyttade han och familjen till gården Skåhl i samma socken och år 1821 vidare till Ås, också den i samma socken.

Gården i Ås brukade han till sin död den 20 november år 1827, 70 år gammal. Han begravdes den 2 december.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-11-10