In English - På Engelska
Lars Bengtsson

Lars föddes den 9 juni 1825 på gården Ängerud i Eds socken i Värmlands län. [Karta]   Han var femte barnet av totalt sex barn till brukaren Bengt Jansson och hans hustru Maria Andersdotter.

Följande år, 1826, flyttade familjen till moderns fädernegård i Kollerud i samma socken. På gården i Kollerud, kallad Slåttbråten, växte Lars upp. [Karta]  

Lars dotter Katarina och hennes make Axel Gustafsson framför
gården Slåttbråten under Kollerud i Eds socken, Värmlands län.
Fotografiet som är taget ca 1915 är framställt som ett vykort.


I Husförhörslängden för åren 1827 – 1830 är det noterat att han haft smittkopporna.

När Lars var 15 år gammal, året var 1840, konfirmerades han i Eds kyrka. Fem år senare, den 8 november 1845, lämnade han hemmet och flyttade till Nors socken i Värmlands län. Lars var detta år 20 år gammal.

I Nors socken fick han plats som dräng på gården Utterud. Anställningen på Utterud blev kort och han flyttade redan samma år vidare till gården Tuvetorp i samma socken, där han också fick plats som dräng, nu hos torparen Sven Svensson. I Tuvetorp stannade han till följande år, 1846, då han återvände till Eds socken och gården Ängerud. Där fick han plats som dräng hos brukaren Jonas Andersson. Här stannade han i två år. År 1848 återvände han hem till sina föräldrar på gården Slåttbråten i Kollerud, Eds socken.

I april månad år 1854 avled hans far, Bengt Jansson, och gården övertogs av Lars och hans syskon, systern Stina och hennes make Anders Olofsson, brodern Anders och hans hustru Maja Lisa Jansdotter, samt systern Maja som redan var änka.

Under denna tid lärde han även känna den fyra år äldre pigan Stina Olofsdotter från en av de andra gårdarna i Kollerud. År 1856, den 25 mars, gifte sig Lars och Stina i Eds kyrka. Lysningen hade skett den 9 mars och de var det tredje brudparet i Eds socken detta år.

Samma år flyttade systern Stina och hennes familj från Slåttbråten. Tre år senare, år 1859, flyttade även systern Maja, som nu var omgift, med sin nya familj.

År 1861 avled hans moder Maria Andersdotter och året därpå, år 1862, så även hans broder Anders. Därefter togs bruket av gården Slåttbråten över av Lars. Från år 1866 står han som ägare av den.

Lars kom att bo kvar på gården Slåttbråten i Kollerud i resten av sitt liv. Någon gång under 1890-talets sista år lämnade han över gården till sin dotter Katarinas make Axel Gustafsson. (Se även 1890 års folkräkning).

I maj månad år 1909 blev Lars änkling då hans hustru avled. Året därpå, den 14 februari 1910, avled Lars själv i en ålder av 85 år.


Ättlingar till Lars Bengtsson och Stina Olofsdotter.

Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2007-01-01