Anna Mattsdotter

Hon föddes år 1686. Var hon föddes är ännu inte känt.

År 1724 var hon gift med bonden och kyrkvärden Matts Larsson och de bodde i Bol i Rasbokils socken, Uppsala län.

Enligt Husförhörslängderna för Rasbokil som börjar år 1753 bodde de fortfarande i Bol. I maj månad följande år, år 1754 blev hon änka då maken Matts avled. Anna bodde kvar på gården Bol som övertogs av dottern Anna och hennes make Jöran Eriksson.

Anna avled år 1773.


Barn:
  • Anna, * 1714, Rasbokil.
  • Johannes, * 21 juli 1724, Rasbokil.
  • Erik, * 20 september 1726, Rasbokil.
  • Kerstin, * 10 oktober 1729, Rasbokil.

    Om hon fött fler barn är ännu ej känt.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2012-11-05