In English - På Engelska
Anders Nilsson Buss

Anders föddes omkring 1690 i Sörgården i Bossarby i Dannemora socken, Uppsala län. Hans föräldrar var Gruvdrängen och Fjärdingsmannen Nils Larsson och hans hustru Brita.

Anders började tidigt att arbeta vid Dannemora gruvor. När fadern Nils hade dött övertog Anders äldre bror Erik gården. Anders bodde kvar en tid på gården men flyttade senare till gården Pesarby i samma socken.

Den 16 oktober 1710 gifte han sig i Dannemora kyrka med Karin Andersdotter. När de gifte sig hade Karin inte någon krona på sig. Det borde betyda att hon antingen varit gift tidigare eller så var hon inte oskuld. Om man räknar lite snabbt så var antagligen Karin redan gravid och väntade sonen Anders. Han föddes nio månader senare. För Anders och Karin var antagligen en snabb vigsel viktigt. Att ha en oäkting ansågs mycket fult.

Bland Dannemora kyrkas inkomster Maj 1711 - Maj 1712: 20 aug 1711 Gruvdr. Anders Nilsson Buss tackoffer då hustrun gick i kyrkan efter sonens födelse, 30 öre.

Han hade redan tidigare tagit sig namnet Buss efter hans fädernegård som tidigare hette Bussarby, Sörgård. Namnet tog han antagligen för att underlätta på arbetet. Nilsson, Andersson m fl var mycket vanliga namn då också. Anders blev den förste i vår släkt att kalla sig Buss.

Anders dog i Pesarby i början på augusti år 1745 och begravdes den 8 augusti 1745. Dödsorsak okänd. Ingen bouppteckning finns.


Kommentar från Aina Arnarp:
"Anders Buss, som jag tror, flyttade hem till Bossarby när föräldrarna insjuknade och senare avled. I husförhöret för år 1694 står han som Buss Anders och har då antagligen börjat vid gruvan. I en förteckning över uttagna soldater i Dannemora, finns också en Anders Nilsson upptagen, i 1690-talets början, men som sedan därifrån försvinner. Gruvarbetare slapp ju krigstjänst."


Kommentar: Ovanstående är bl a sammanställt efter information från Annelie Häggkvist i Sala som också har Anders Nilsson Buss som anfader. Annelies släktgren fortsätter med hans son Nils, född 1718. Våran släktgren på sonen Anders, född 1711.
Senare kompletterat efter information från Aina Arnarp i Strängnäs.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-06-13