In English - På Engelska
Nils Larsson

Nils föddes omkring år 1630 i Sörgården i Bossarby, nuvarande Bussarby, i Dannemora socken, Uppsala län. Han föräldrar var Bonden och Knekten Lars Nilsson och hans hustru Margareta.

Nils arbetade vid Dannemora gruvor som gruvdräng men var också Fjärdingsman i socknen.

Omkring år 1675 gifte han sig med Brita. Efter bröllopet flyttade Brita till Nils i Bossarby där de kom att bo framöver.

Varken Nils, Brita eller barnen kunde läsa eller skriva. De hade inte heller råd att låta barnen gå i skolan. Familjen också var djupt religiös. 1686 tog de nattvarden fyra gånger, vilket var mycket ovanligt på denna tid.

Äldste sonen Erik övertog med tiden gården.

Nils avled den 3 februari 1691 i Sörgården i Bossarby i Dannemora socken.


12/10 1669 tillsades Tolfman Nils Larsson att assistera Kyrkoherden i Dannemora att uppbära ..... ......

13/10 1673 lovade Nils Larsson att giva för sin broder Hans, åt Erik Persson i Uddarby, 4 kappar råg därför att Nilses broder hade Erik Persson slagit.

Jordebok 1680 Sörgården, Bossarby, ägde bröderna Nils och Hans Larsson varsin halva av gården.

13/6 1681 bötade bröderna 3 mark vardera, enär de ej voro närvarande vid Tinget, då svågern Mårten Larsson i Buddbyn instämnt dem med anledn. av systern Marias arv.


Kommentar: Ovanstående är sammanställt efter information från Annelie Häggkvist i Sala som också har Nils Larsson som anfader. Se vidare information om Annelies släktgren på sidan om Nils Larssons sonhustru Karin Andersdotter, född 1682.
Hon har i sin tur hämtat information från A. G. Holmkvists anteckningar om kyrkoherden Magnus Petris släkt från 1933. Hans material finns bevarat på Landsarkivet i Uppsala.
Senare kompletterat efter information från Aina Arnarp i Strängnäs.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-06-12