In English - På Engelska
Eric Löf

Han föddes den 12 april 1749 i Harvik, i Dannemora socken, Uppsala län. Faderna var soldaten Erik Lööf och modern Catharina Nilsdotter.

Tidigt var han i tjänst i Funbo socken, men återvände efter en kort tid till föräldrarna som nu flyttat till soldattorpet på Kaggbols ägor i Dannemora socken.

Den 8 november 1772 gifte han sig i Films kyrka med pigan Maria Smedberg, från Masungskogen i Film socken, Uppsala län. Efter bröloppet bosatte de sig på Kaggbols ägor i Dannemora socken.

Såsom många andra i trakten, arbetade Eric vid Dannemora gruvor, där han var gruvdräng.

I april månad år 1793 blev Eric änkling då hans hustru avled. Två år senare, den 13 oktober 1795, gifte han om sig med pigan Britta Andersdotter från Grufvan i Dannemora socken. Britta var född 1762 i Tegelsmora socken.

I sitt första äktenskap fick Eric fyra barn. I sitt andra fick han ytterligare fem barn.

Den 27 mars 1808 avled Eric i en ålder av 59 år. Han avled av "Röt et nässfeber" och begravdes den 3 april.

Efter Erics död bodde Britta kvar i Kaggbol hos sonen Anders, som nu övertog huset. Hos sonen Anders och hans familj bodde hon i resten av sitt liv. När hon avled är inte känt men hon bodde fortfarande hos sonen år 1840.


Barn med sin andra hustru, Britta Andersdotter:
 • Britta Elisabeth, * 10 augusti 1796, Dannemora. 1)
 • Greta, * 10 januari 1798, Dannemora.
 • Anders, * 5 februari 1800, Dannemora.
 • Christina, * 20 juni 1801, Dannemora.
 • Ulrika, * 13 mars 1804, Dannemora.

  1) Gifte sig med Anders Wahlström, son till Per Wahlström och Britta Andersdotter Buss.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-12-04