Eva Michaël

Hon föddes den 24 mars 1785 på gården Bengtsvad i Utvängstorps socken, Skaraborgs län. Hon föddes som fjärde barnet till serganten Samuel Joachim Michaël och hans hustru Margareta "Greta" Larsdotter.

Hon förlorade tidigt båda sina föräldrar. De avled båda under år 1790, när hon endast var 5 år gammal. Hur hennes liv såg ut de närmmast följande åren är inte känt.

Under år 1807 inflyttade hon 22 år gammal till Slättäng i Sandhems socken, Skaraborgs län. Där bosatte hon sig hos sin 10 år äldre syster Anna Stina som med sin make Anders G Billsten drev Slättängs Gästgiveri.

Hos sin syster bodde hon till hon den 25 april 1810 gifte sig med komministern i Härja socken, Anders Sandahl. De bosatte sig i prästbostaden på gården Bäckäckra i Härja socken. Där bodde de till år 1817 då hennes make fick tjänst som komminister i Grevbäcks socken i Skaraborgs län.

År 1827 fick maken tjänst som kyrkoherde i Bottnaryds socken, Skaraborgs län. Familjen bosatte sig i prästgården i Bottnaryds socken.

När maken Anders avled 1834 hade de fått sju barn tillsammans. Barnen var då i åldrarna 6-24 år. Eva fick bo kvar i prästgården till omkring 1838.

Från år 1840 bodde hon i torpet Rödjan under Prästgården i Bottnaryd. Hon avled i torpet den 4 november 1851, 66 år gammal. Hon avled av "Svulnad och verk" och begravdes den 18 november.

De sista åren bodde hon utan sina barn. Det sista barnet att flytta var dottern Mathilda, som flyttade från henne år 1842.


Barn:
 • Margareta Elisabeth "Lisa Greta", * 20 oktober 1810, Härja.
 • Mathilda Augusta, * 28 augusti 1812, Härja.
 • Henrica Sofia, * 6 augusti 1814, Härja.
 • Carl Gustaf, * 11 maj 1816, Härja.
 • Amalia Maria, * 6 augusti 1818, Grevbäck.
 • Anders Simeon, * 22 februari 1824, Grevbäck.
 • Samuel Joachim, * 23 april 1828, Bottnaryd.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2017-08-04