In English - På Engelska
Gustaf Andersson

Han föddes den 5 juli 1833 på gården Nicklasdal i Eds socken, Värmlands län. Föräldrarna var dåvarande drängen, sedermera torparen, Anders Larsson och hans hustru Maria Jansdotter.

Gustaf var yngst i en syskonskara på sju barn, dock var bara tre syskon i livet när Gustaf föddes. Hans äldsta syskon, Lars, var född 27 november 1818 och var dövstum. Lars hade också en tvillingbror som hade dött redan år 1819. Systern Anna hade dött ett år gammal, år 1822. Vidare levde bröderna Johannes, född 2 april 1823, och Olle, född 30 maj 1826, Brodern Anders dog, fem år gammal år 1833, en månad innan Gustaf föddes. Anders var, liksom en av tvillingbröderna, dövstum.

Gustaf vaccinerades redan under år 1833 eller 1834 mot smittkopporna enligt anteckningar i husförhörslängderna. I dem kan också utläsas att han under år 1848 gick och läste för prästen.

Faderns arbete som statdräng innebar att familjen tvingades flytta runt bland gårdar där arbete fanns. Från Gustafs födelse, år 1833, tills Gustaf själv tog tjänst som dräng år 1851, hade fadern tjänst på tre olika gårdar i Eds socken, Nicklasdal, Göpefjell och Ekholmen. Tre gårdar kan anses vara lite, dock hade fadern innan år 1833 varit i tjänst på betydligt fler gårdar. Familjen stannade hela tiden i Eds socken under den tid som fadern tjänte som statdräng. År 1847 flyttade familjen till torpet Västra Långviken under Ekholmen, där fadern blev torpare. Faderns tid som statdräng var nu slut.

Vid 18 år ålder, år 1851, lämnade han föräldrahemmet för att själv ta tjänst som dräng. Först fick han tjänst på Jöpefjäll, i samma socken och året därpå flyttade han till Ekholmen. På Ekholmen tjänte han först hos Manf. Fredrik Wilhelm Brandt, senare hos Rättare Carl Jonsson och till sist hos torparen Anders Persson på Grantorp under Ekholmen. På Grantorp stannade han åren 1852 - 1857. Efter Grantorp fick han tjänst som statkarl på Buda. Här träffade han även sin blivande hustru, pigan Christina Olsdotter, som kommit till Buda samma år.

Den 10 september år 1858 togs det ut lysning för drängen Gustaf Andersson och pigan Christina Olsdotter, båda från Buda. De vigdes den 7 november samma år i Eds kyrka av S Hunersson. Bröllopsvittnen var Jonas Clason och Cajsa Pärsdotter från Bro socken. På Buda kom de nu att bo i 18 år framöver. Där föddes också deras fem första barn, alla söner. Anders Fredrik år 1860, Karl Johan år 1862, Axel år 1866, Gustaf Adolf år 1869 och Emil år 1873.

Den 22 maj år 1876 flyttade familjen från Buda i Eds socken till torpet Karlslund under Stensberg i Bro socken, Värmlands län. Gustaf hade nu lämnat livet som statkarl och blivit torpare. Året därpå, 1877, föddes deras sjätte och sista barn, sonen Herman.

Ännu bodde samtliga söner hemma hos föräldrarna. Först år 1884 började de flytta från gården, för att själva ta tjänst. År 1884 flyttade Axel tillbaka till Eds socken. Året därpå gifte sig Anders Fredrik i Hammarö och lämnade då gården. År 1887 flyttade Karl Johan till Åmål. Gustaf Adolf flyttade, år 1888, för en kort tid till Eds socken. Två år senare gifte han sig i Hammarö och flyttade sedan till Norge. Mot slutet av år 1891 fanns bara Emil och Herman hemma på gården hos föräldrarna. (Se även 1890 års folkräkning).

År 1892 återvände Axel från Eds socken. Han hade då med sig sin hustru och två barn. Axel med familj stannade på gården i två år, då de åter flyttade till Eds socken. Under 1892 återvände även Gustaf Adolf för en kort tid.

Gustaf hade, år 1896, varit torpare på gården Karlslund i tjugo år. Under denna tid hade torpet hamnat under Mässviks ägor, och där under torpet Labbetan. Framdeles benämns torpet Labbetan/Stensberg eller enbart Labbetan.

Av de sex sönerna fanns, år 1900, endast Herman kvar på gården. När Herman gifte sig, år 1904, flyttade även hans hustru dit. År 1910 hade Herman övertagit gården men han arbetade även som murare. Hans familj hade nu utökats med tre barn. Gustaf benämns samma år som "förra torparen" .

I december månad 1913 blev Gustaf änkling då hustrun Christina avled i en ålder av 81 år.

Ett och ett halvt år senare, den 10 juni 1915, avled även Gustaf. Han var då 82 år gammal. Han hade då bott på Labbetan/Stensberg i Bro socken , Värmlands län, i nära fyrtio år.


Ättlingar till Gustaf Andersson och Christina Olsdotter.

Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2007-01-01