In English - På Engelska
Christina Olsdotter

Hon föddes den 12 september 1832 på torpet Pettersburg under gården Vassviken i Ånimskogs socken, Älvsborgs län. Hon var fjärde barnet till torparen, och sedermera snickaren, Olof Nilsson och hans hustru Stina Bryngelsdotter.

När Christina var fem år gammal, år 1837, flyttade familjen från Pettersburg till gården Skållebyn i samma socken. Där levde de som inhyses.

1850, när hon var arton år gammal, lämnade hon föräldrarna i Skållebyn och fick plats som piga på gården Myra i samma socken. Där stannade hon i två år, till år 1852 då hon flyttade vidare till Tösse socken.

Christina flyttade 1852 till gården Topperud i Tösse socken, där hon fick tjänst som piga.

1854 flyttade hon vidare till Åmål. I Åmål tjänade hon piga på Norra Grund där systern Johanna bodde som gift. Där fanns också deras bror Fredrik som dräng under åren 1854-55.

1856 flyttade hon vidare till Hasserås i Mo socken som piga. Redan året efter 1857 flyttade hon vidare till Ed socken.

Den 20 oktober 1857 inflyttande hon till Eds socken och gården Buda, där hon fick tjänst som piga. Hon kom då närmast från gården Haserås i Mo socken, Älvsborgs län. Det var på Buda som hon även träffade sin blivande make Gustaf Andersson, där han hade tjänst som dräng.

Den 10 september år 1858 togs det ut lysning för drängen Gustaf Andersson och pigan Christina Olsdotter, båda från Buda. De vigdes den 7 november samma år i Eds kyrka av S Hunersson. Bröllopsvittnen var Jonas Clason och Cajsa Pärsdotter från Bro socken.

På Buda kom de nu att bo i 18 år framöver. Där föddes också deras fem första barn, alla söner.

Den 22 maj år 1876 flyttade familjen från Buda i Eds socken till torpet Karlslund under Stensberg i Bro socken. Gustaf hade nu lämnat livet som statkarl och blivit torpare. Året därpå, 1877, föddes deras sjätte och sista barn.

Ännu bodde samtliga söner hemma hos föräldrarna. Först år 1884 började de flytta från gården, för att själva ta tjänst. År 1884 flyttade Axel tillbaka till Eds socken. Året därpå gifte sig Anders Fredrik i Hammarö och lämnade då gården. År 1887 flyttade flyttade Karl Johan till Åmål. Gustaf Adolf flyttade, år 1888, för en kort tid till Eds socken. Två år senare gifte han sig i Hammarö och flyttade sedan till Norge. Mot slutet av år 1891 fanns bara Emil och Herman hemma på gården hos föräldrarna.

(Se även 1890 års folkräkning).

År 1892 återvände Axel från Eds socken. Han hade då med sig sin hustru och två barn. Axel med familj stannade på gården i två år, då de åter flyttade till Eds socken. Under 1892 återvände även Gustaf Adolf för en kort tid.

Familjen hade, år 1896, bott på torpet Karlslund i tjugo år. Under denna tid hade torpet hamnat under Mässviks ägor, och där under torpet Labbetan. Framdeles benämns torpet Labbetan/Stensberg eller enbart Labbetan.

Av de sex sönerna fanns, år 1900, endast Herman kvar på gården. När Herman gifte sig, år 1904, flyttade även hans hustru dit. År 1910 hade Herman övertagit gården men han arbetade även som murare. Hans familj hade nu utökats med tre barn.

Den 8 december 1913 avled Christina Andersson i en ålder av 81 år. Dödsorsaken var ålderdomsbräcklighet. Hon bodde till sin död på Labbetan/Stensberg i Bro socken , Värmlands län, den gård hon och maken bebott och brukat i nära fyrtio år.


Barn:
 • Anders Fredrik, * 14 januari 1860, Ed.
 • Karl Johan, * 4 juli 1862, Ed.
 • Axel, * 21 januari 1866, Ed. 1)
 • Gustaf Adolf, * 20 maj 1869, Ed. 1)
 • Emil, * 22 maj 1873, Ed.
 • Herman, * 12 juli 1877, Bro.

  1) Axels och Gustav Adolfs fruar var kusiner. Gustaf Adolf var gift med Maria Lovisa Andersdotter (* 11/5 1863 i Grums). Hennes mor var Anna Lisa Bengtsdotter (* 23/4 1830 i Ed) som var syster till Lars Bengtsson. Deras föräldrar var Bengt Jansson och hans hustru Maria Andersdotter.


  Ättlingar till Gustaf Andersson och Christina Olsdotter.

  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2013-07-04