Förteckning över släktgårdar

Östergötlands län


Förteckningen omfattar de släktgårdar där anfäder fötts, dött,
varit brukare eller bott en längre tid. Kartorna är
länkade till Lantmäteriets Kartsök.


Ekeby
Björklund Karta s2-05
Fiskevik Karta c4-09 s2-02 s2-03 s2-04 s2-05
Högby
Skrukeby Militärboställe Karta c4-04 c4-05
Malexander
Idebo Karta s3-03 s3-06 s3-07
Sjöbo Karta c4-10 c4-11 s3-02 s3-03 s3-04 s3-05
Rinna
Särstad/Kämpegården Karta c4-02 c4-04 c4-05
Väderstad
Lundby Karta c4-08 s1-02 s1-03
Lundby/Stakegården  Karta c4-04 c4-08 c4-09
Västra Skrukeby
Skrukeby Militärboställe Karta c4-02 c4-04 c4-05
Åsbo
Staffansbo Karta c4-02 c4-04 c4-05 c4-10 c4-11 s4-02 s4-03


Index över orter och socknar.


Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, skapad 2006-09-07