Förteckning över släktgårdar

Stockholms län


Förteckningen omfattar de släktgårdar där anfäder fötts, dött,
varit brukare eller bott en längre tid. Kartorna är
länkade till Lantmäteriets Kartsök.


Boo
Snickartorp - b3-03 b3-07 b3-14 b3-15
Botkyrka
Segerböle - b3-15 i4-02 i4-05
Huddinge
Glömsta/Kjesta Norrgård Karta i4-02
Ingarö
Karlsdal/Brunnsnäs Karta b3-14
Karlströms torp - b3-03 b3-07 b3-14 b3-15
Salem
Fredriksberg - b3-15 i4-02 i4-03 i4-04 i4-05
Skomakartorp - i4-05
Södertälje
Järnbergsgatan - Tunaborg - a-07 a-15 c4-02 c4-03
Tveta
Almnäs Karta a-15 c4-02 c4-03
Klockargården Karta a-14 c3-02 c3-03


Index över orter och socknar.


Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, skapad 2005-06-28