Greta Larsdotter

Greta föddes den 20 maj 1795 på gården Hällby i Funbo socken i Uppsala län. Hon föddes såsom oäkta dotter till Greta Mattsdotter. Hennes mor bodde vid denna tid kvar hemma hos sina föräldrar, Matts Göransson och Greta Hansdotter.

När Greta var två år gammal, år 1797, flyttade familjen, mor och morföräldrar, till gården Götharna i samma socken. Där växte hon upp på gården som morföräldrarna brukade. Hennes moder var ofta borta och tjänade piga på andra gårdar, både i Funbo socken och i närliggande socknar.

Från år 1810 bar hon efternamnet Larsdotter trots att det inte framgår av kyrkböckerna vem som var hennes fader. Runt detta årtal övertogs också bruket av gården av hennes moster Anna Mattsdotter, och dennes make, Olof Jansson.

Greta bodde dock kvar på gården till år 1817 då hon, 22 år gammal, ingick äktenskap med drängen Anders Hagelin från gården Hällkved i samma socken. Vigseln skedde den 27 december i Funbo kyrka. Då hennes moder avlidit fyra år tidigare och hennes fader var okänd, så närvarade Olof Jansson "å brudens vägnar" vid vigseln.

Efter vigseln flyttade Greta och hennes make samman på gården Björkkulla i Funbo socken. I Björkkulla bodde de fram till år 1830.

År 1830 flyttade familjen till den gård som Greta kom från vid namn Götharna i samma socken. In till familjen flyttade nu även makens fader, Olof Persson. Han bodde kvar till sin död år 1838.

Det gick troligen inte så bra för Greta och hennes familj under 1830-talet. Under våren år 1839 fick de lämna gården i Götharne och blev inhyses på gården Långängen i samma socken. Från hösten 1839 bodde de på torpet Skogsäng också det i Funbo socken.

År 1845 är det antecknat att Greta var befirad från skatt. Hon var detta år endast 55 år gammal.

Tre år senare, år 1848, fick de lämna torpet i Skogsäng och flyttade in i backstugan Farängen i samma socken. Vid denna tid bestod familjen av Greta, hennes make, Statkarlen och f.d. bonden Anders Olsson Hagelin och dottern Johanna.

År 1856 står det följande att läsa om Greta i Husförhörslängen, "läser innantill väl, ofärdig, sjuklig därför befriad år 45".

Hon avled den 10 januari 1860, i en ålder av 65 år.


Barn:
 • Lovisa, * 6 maj 1818, Funbo. † 29 juni 1820, Funbo.
 • Lovisa, * 8 oktober 1820, Funbo.
 • Christina Charlotta, * 9 september 1822, Funbo.
 • Carolina, * 16 mars 1825, Funbo.
 • Anna Gustava, * 11 juli 1827, Funbo.
 • Sofia Ulrika, * 8 mars 1830, Funbo.
 • Frans Gustaf, * 27 januari 1834, Funbo. † 24 augusti 1834, Funbo.
 • Johanna, * 18 juni 1836, Funbo.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-11-24