In English - På Engelska
Johan Gustafsson

Johan föddes den 5 september 1835 på gården Nordsjö i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län. Han var femte barnet till statkarlen Gustaf Olsson och hans hustru Maria Nyström. Han döptes dagen därpå, den 6 september, till Johannes.

År 1836 flyttade familjen till gården Nolby i samma socken där fadern fick plats som arbetare. Där stannade familjen i några år, troligtvis till år 1840, då de flyttade vidare till gården Sjöbråten, även den i Nedre Ulleruds socken.

Även där fick fadern tjänst vid lantbruket. I kyrkböckerna år 1846 är det noterat att han var "Statkarl". På gården Sjöbråten bodde de fram till år 1851.

Familjen flyttade detta år, 1851, till moderns fädernegård, Mosserud, i samma socken, där de bodde som inhyses. Familjen bestod då av hans far och mor, samt brodern Emil, 5 år och fosterbrodern August Larsson, 3 år. Johan var detta år 16 år gammal.

Följande år, 1852, avled hans far. Johan bodde kvar med sin mor och syskon i Mosserud till år 1855, då han flyttade till Alsters socken. Enligt utflyttningsboken i Nedre Ulleruds socken lämnade han Mosserud den 7 oktober 1855. Han titulerades alltjämt som Johannes i kyrkböckerna, dvs det namn som han döptes till. Var han tjänade dräng i Alsters socken är ännu inte känt.

Följande år, 1856, flyttade han tillbaka till sin mor i Mosserud i Nedre Ulleruds socken.

Fyra år senare, den 22 mars 1860, gifte han sig i Alsters socken med hemmansägardottern Maja Cajsa Andersdotter från Gräsåsfallet i Alsters socken. [Karta]   De vigdes av A. Wennergren. Lysningen hade skett den 27 januari samma år.

När de gifte sig var hans hustru redan havande med deras första barn. Sonen Anders Gustaf föddes den 5 maj 1860, alltså ca 6 veckor efter bröllopet. När Anders Gustaf föddes bodde Maja Cajsa fortfarande i sitt föräldrahem i Gräsåsfallet i Alsters socken.

Först senare samma år, den 29 oktober 1860, flyttade Maja Cajsa och sonen till Johan i Mosserud. I Mosserud bodde han fortfarande med sin mor, Maria Nyström, sin bror Emil och fosterbrodern August Larsson. De bodde kvar i Mosserud till år 1862, då de flyttade vidare till Grava socken, Värmlands län.

I Grava hade Johan fått möjlighet att ta över ett av torpen på Skiveds utskog, torpet Fallbråten i Södra Skived, det sk "mellanstället", senare kallat Skivfallet. [Karta]   Torpet och marken arrenderades i en sk. förpantning och Johan titulerades därmed "Förpantningsägare". Familjen, som då bestod av Johan, Maja Cajsa och sonen Anders Gustaf, flyttade in i Fallbråten den 22 juli 1862.

I och med flytten till Grava så skrivs hans namn som Johan i kyrkböckerna.

Klicka för att förstora

Torpet Skivfallet.

Under de kommande åren fick Johan och Maja Cajsa ytterligare tre barn, Wilhelmina, den 23 oktober 1862, Ludvig, den 12 januari 1865 och Hilma, den 5 november 1867. Hilma avled mindre än ett år gammal, den 8 augusti 1868.

Johan brukade torpet Fallbråten i Södra Skived i Grava socken till sin död, den 31 mars 1869. Han avled i Alsters socken av ”Håll och Styng” och var då endast 34 år och 26 dagar gammal.


Ättlingar till Johan Gustafsson och Maja Cajsa Andersdotter.
Breven från torpet Skivfallet i Forshaga socken, Värmlands län.

Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2007-08-31