In English - På Engelska
Maja Cajsa Andersdotter

Maja Cajsa föddes den 6 januari 1835 i Gräsåsfallet i Alsters socken, Värmlands län. Hon var första barnet till bonden Anders Jönsson och hans hustru Britta Jonsdotter.
[Karta]  

Hon växte upp på gården Gräsåsfallet, som var moderns fädernegård. Vid hennes födelse bodde även hennes styvmormor och morfar, Maria Larsdotter och Jonas Olsson, ännu på gården.

År 1850, 15 år gammal, konfirmerades hon i Alsters kyrka. Året innan hade hennes fader avlidit, endast 38 år gammal. Familjen bodde kvar i Gräsåsfallet efter faderns död.

År 1852 lämnade hon hemmet och flyttade till gården Skacklerud i samma socken. Där fick hon tjänst som piga hos bonden Magnus Persson. Under 1853 flyttade hon tillbaka hem till modern i Gräsåsfallet.

Följande år, 1854, flyttade hon åter från modern i Gräsåsfallet, denna gång till gården Döhle i samma socken. Där fick hon tjänst som piga hos bonden Jan Andersson.

År 1855 flyttade hon åter hem till modern i Gräsåsfallet. Enligt kyrkböckerna så flyttade hon ensam hem till modern.

Två år senare, den 27 oktober 1857, flyttade hon in till Karlstad. Även från Karlstad återvände hon hem till Gräsåsfallet. När detta skedde är ännu inte känt.

Tre år senare, den 22 mars 1860, gifte hon sig i Alsters socken med drängen Johannes Gustafsson, senare endast kallad Johan, från Mosserud i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län. De vigdes av A. Wennergren. Lysningen hade skett den 27 januari samma år.

När de gifte sig var hon redan havande med deras första barn, sonen Anders Gustaf. Han föddes den 5 maj 1860, alltså sex veckor efter bröllopet. När Anders Gustaf föddes bodde Maria Cajsa fortfarande i sitt föräldrahem i Gräsåsfallet i Alsters socken. Först senare samma år, den 29 oktober 1860, flyttade hon och sonen till Johan i Mosserud.

I Mosserud bodde Johan med sin mor, Maria Nyström, sin bror Emil och fosterbrodern August Larsson. Maja och Johan bodde kvar i Mosserud till år 1862, då de flyttade vidare till Grava socken, Värmlands län.

I Grava hade Johan köpt torpet Fallbråten i Södra Skived, senare kallat Skivfallet. [Karta]   Familjen, Johan, Maria Cajsa och sonen Anders Gustaf, flyttade in i den sk "mellangården" i Fallbråten den 22 juli 1862.

I Grava sockens kyrkböcker är det noterat att hennes make, Johan, ägde torpet i Fallbråten såsom ”förpantningsägare”.

Klicka för att förstora

Torpet Skivfallet.

Under de kommande åren fick de ytterligare tre barn, Wilhelmina, den 23 oktober 1862, Ludvig, den 12 januari 1865 och Hilma, den 5 november 1867. Hilma avled nio månader gammal, den 8 augusti 1868.

I mars månad år 1869 avled hennes make Johan av ”Håll och Styng” och var då endast 34 år och 26 dagar gammal. Han avled i Alsters socken. Maja Cajsa blev då ensam med sina tre barn. Till sin hjälp på gården hade de vid denna tid också en dräng anställd, Johan Andersson.

Klicka för att förstora

Emil och Maja Cajsa.

Ett halvår efter makens död lystes det till äktenskap i Grava socken, den 25 november 1870, mellan Maja Cajsa och drängen Emil Gustafsson från Mosserud i Nedre Ulleruds socken. De vigdes av B M Lilja. Emil var bror till hennes avlidna make Johan och var född den 20 februari 1846 på torpet Sjöbråten i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län.

Emil övertog då också förpantningen av torpet i Fallbråten efter sin bror. Emil titulerades, i likhet med sin bror, som ”förpantningsägare”.

Med Emil fick Maja Cajsa ytterligare fyra barn, Lovisa Amalia, född 12 juli 1871, Anna Matilda, född 6 oktober 1874, Viktor Emanuel, född 10 mars 1878 och Frida Olivia, född 20 september 1879.

Den 7 oktober 1882 lämnade barnen Wilhelmina och Ludvig hemmet i Fallbråten och flyttade till Alsters socken. (Se även 1890 års folkräkning). Till år 1895 hade de flesta av barnen lämnat hemmet i Fallbråten.

Från år 1876 finns inte längre namnet Fallbråten nämnt i kyrkböckerna. Det är endast noterat att de bodde i Södra Skived och från år 1891 kallas deras hem för Skivfallet i Södra Skived. År 1908 delades Grava socken i Grava och Forshaga socknar. Södra Skived tillhör från detta år Forshaga socken.

Om Maja Cajsa bodde kvar i Skivfallet i Södra Skived i Forshaga socken till sin död är lite oklart. Enligt kyrkböckerna i Forshaga var hon vid sin bortgång, den 19 mars 1910, skriven i Södra Skived men avled i Alsters socken, där hon också begravdes den 27 mars. Hon var då 74 år gammal och avled av hjärtfel.

Var i Alster som hon avled är ännu inte känt. Kanske avled hon hos sin son, Ludvig, på gården Mosstorp i Alsters socken. [Karta]   Hennes gravplats på Alsters kyrkogård har heller ännu inte kunnat identifieras.

Efter Maja Cajsas död bodde Emil kvar i Skivfallet. Han friköpte torpet år 1911. Hur länge Emil sedan bodde kvar i Skivfallet är lite oklart. Torpet i Skivfallet såldes år 1915 men enligt kyrkböckerna i Forshaga var han skriven i Skivfallet i Södra Skived till sin död den 12 november 1923. Han avled dock i Säffle, Värmlands län men begravdes i Forshaga den 18 november 1923. Emil avled av ”Åderförkalkning och Hjärnblödning”. År 1920 var det noterat i församlingsboken att han var ”f.d. Skogsarbetare”.


Barn med Johan Gustafsson:
 • Anders Gustaf, * 5 maj 1860, Alster.
 • Wilhelmina, * 23 oktober 1862, Grava.
 • Ludvig, * 12 januari 1865, Grava.
 • Hilma, * 5 november 1867, Grava. † 8 augusti 1868, Grava.

  Barn med Emil Gustafsson:
 • Lovisa Amalia, * 12 juli 1871, Grava.
 • Anna Matilda, * 6 oktober 1874, Grava.
 • Viktor Emanuel, * 10 mars 1878, Grava.
 • Frida Olivia, * 20 september 1879, Grava.


  Ättlingar till Johan Gustafsson och Maja Cajsa Andersdotter.
  Breven från torpet Skivfallet i Forshaga socken, Värmlands län.

  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2007-09-25