Förteckning över släktgårdar

Göteborg och Bohuslän


Förteckningen omfattar de släktgårdar där anfäder fötts, dött,
varit brukare eller bott en längre tid. Kartorna är
länkade till Lantmäteriets Kartsök.


Lur
Lursäng Karta c2-14 o3-02 o3-03 o3-04 o3-05
Lursäng/Haime Karta c2-15
Lursäng/Hedekasen Karta c2-07 c2-14 c2-15
Siverbo Karta o3-03
Svenseröd Karta c2-07
Söby Karta c2-14
Tågeröd Karta o3-05 o3-10 o3-11 o33-02 o33-03
Östby Karta c2-14
Naverstad
Buxungeröd (gården finns ej längre) - c2-12 c2-13
Hovsäter Karta c2-12
Klageröd Karta o4-04 o4-05
Skogens soldattorp (Rörskogen) Karta c2-06 c2-12 c2-13
Sommaren Karta c2-15 o4-02 o4-03
Torgerslund Karta c2-12 c2-13
Östad Karta o4-05 o4-10 o4-11
Öster Östad Karta o4-05
Skee
Björke Karta c2-06
Östra Björke/Västergården/Bräckan Karta c2-03
Östra Björke/Västergården/Hagliden Karta a-13 c2-07
Östra Björke/Västergården/Kasen Karta c2-06 c2-07
Östra Björke/Östergården/Björkedalen Karta c2-07
Östra Björke/Östergården/Bräckan Karta c2-03


Index över orter och socknar.


Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2006-09-07