Förteckning över släktgårdar

Södermanlands län


Förteckningen omfattar de släktgårdar där anfäder fötts, dött,
varit brukare eller bott en längre tid. Kartorna är
länkade till Lantmäteriets Kartsök.


Bettna
Buskstugorna - c1-15
Åkra Soldattorp Karta c1-15
Eskilstuna
Tunafors - c1-12 m1-02 m1-03
Flen
Salsta soldattorp Karta c1-15
Öja soldattorp Karta c1-07 c1-14 c1-15
Husby-Oppunda
Malm Karta c1-04
Husby-Rekarne
Husby/Utterbergsstugan Karta c1-12 c1-13
Husby/Vändesborg Karta c1-06 c1-12 c1-13
Trädgårdstorp Karta c1-12
Sköldinge
Fyrö Karta i3-14
Stigtomta
Skräddartorpet - c1-14 m3-02 m3-03
Stora Malm
Charlottendal Karta c1-15 m4-02 m4-03
Vadsbro
Flinkesta soldattorp Karta c1-03 c1-06 c1-07
Hedelunda/Dal Karta a-12 c1-02 c1-03
Västerljung
Betsbol - i4-04 i4-05 i4-08 i4-09
Kärr Karta i4-02 i4-04 i4-05
Nyckelby Karta i4-02 i4-04 i4-05
Åker
Forsa Karta a-06 a-12 a-13
Ärja Karta a-06 a-12 a-13


Index över orter och socknar.


Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2006-06-28