Förteckning över släktgårdar

Skaraborgs län


Förteckningen omfattar de släktgårdar där anfäder fötts, dött,
varit brukare eller bott en längre tid. Kartorna är
länkade till Lantmäteriets Kartsök.


Broddetorp
- Karta j4-02 j4-04 j4-05
Ekby
Vallby Karta j4-04
Falköping
Falköping Karta j4-10
Hångsdala
Skräddaregården - b1-11 d4-02 d4-03
Kinneved
Fastarp/Mossagården Karta b1-09
Nolgården Karta b1-04 b1-08 b1-09
Näs
Kvättak Karta b1-03 b1-06 b1-07
Rudskoga
Revsten Karta n24-14 n247-02 n247-03
Slöta
Enåsen Karta b1-07 b1-14 b1-15
Kulan Karta b1-14 b1-15
Rännefalan Karta b1-02 b1-03 b1-04 b1-05
Skattegården - b1-04
Smula
Spånggården Karta b1-08 d1-02 d1-03
Suntak
Brenngården - b1-05 b1-10 b1-11
Skattegården Karta b1-10 d3-02 d3-03
Åsen Karta b1-05 b1-10 b1-11
Valstad
Brennagården - b1-05 b1-10 b1-11
Skattegården Karta b1-10 d3-02 d3-03
Åsarp
Korsgården - b1-08 b1-09
Skattegården - d2-02 d2-03


Index över orter och socknar.


Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2004-06-20