Förteckning över släktgårdar

Örebro län


Förteckningen omfattar de släktgårdar där anfäder fötts, dött,
varit brukare eller bott en längre tid. Kartorna är
länkade till Lantmäteriets Kartsök.


Edsberg
Binninge Karta a-05
Frösvi by Karta b4-15 k4-02 k4-04 k4-05
Gräfsta Karta k4-03 k4-06 k4-07
Vägen Karta b4-07 b4-14 b4-15
Ägelsta Karta b4-14 k3-02 k3-03
Hackvad
Skeppsta Karta b4-06 b4-07
Skeppsta/Bostället Karta a-11 b4-03 b4-06 b4-07
Hidinge
Lekhyttan Karta k2-03
Karlskoga
Bregården Karta b2-03
Gräsholmen Karta b2-12 b2-13
Högberg Karta a-09 b2-03 b2-06 b2-07
Lerängen Karta b2-06 b2-12 b2-13 g1-02 g1-03 g1-04 g1-05 g1-08 g1-09
g2-02
Nyböle Karta b2-14 g3-02 g3-03
Skogskärr Karta b2-15 g4-02 g4-03
Strömtorp, Lilla Karta b2-06 b2-07 b2-14 b2-15
Kvistbro
Ingvaldstorp Karta b4-12 b4-13 k1-02 k1-03
Stora Storbjörboda/Gästgiveriet Karta b4-06 b4-12 b4-13
Vekhyttan Karta b4-13 k1-03 k1-06 k1-07 k2-02 k2-03 k2-04 k2-05
Vekhyttan/Norrgård Karta b4-13 k2-02


Index över orter och socknar.


Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-01-02