Förteckning över släktgårdar

Värmlands län


Förteckningen omfattar de släktgårdar där anfäder fötts, dött,
varit brukare eller bott en längre tid. Kartorna är
länkade till Lantmäteriets Kartsök.


Fryksände
Mulltjärn Karta l4-14 l47-02 l47-03 l47-04 l47-05 l47-07 l48-10 l48-11
Persby Karta l4-11
Runnsjön Karta l4-06 l4-07 l4-12 l4-13 l45-02 l45-03
Rådom Karta l4-08
Svenneby Karta l4-10 l4-11
Sörmark Karta l4-04 l4-08 l4-09
Sörmarksskogen Karta l4-03 l4-06 l4-07
Karttorp 1) Karta l3-02 l3-04 l3-05
Tväråna - l4-02 l4-04 l4-05 l4-07 l4-10 l4-11 l4-14 l4-15 l47-03
l47-06 l47-14 l47-15
Önnebyskogen - l3-04 l3-05
Gräsmark
Moilanstorp - l44-02
Lekvattnet
Vittjärn Karta l47-15 l48-02 l48-03 l48-04 l48-05 l48-08 l48-09
Nedre Ullerud
Ullfaxerud - a-10
Nyskoga
Viggen - l47-08
Sunne
Lövåsen Karta l47-06 l47-12 l47-13
Visnum
Björneborg Karta a-02 a-04
Björneborg/Klostret Karta a-04 a-05 a-08 a-09
Logetorp Karta a-04 a-05 a-10
Persbol Karta a-05
Visnums-Kil
Blåhalla Karta b1-06 b1-12 b1-13 e2-02 e2-03
Broby Karta b1-02 b1-03 b1-08 d1-02 d1-03 d1-04 d1-05
Hasselmarken Karta a-08 b1-02 b1-03 b1-04 b1-05
Isnäset Karta b1-02
Justorp Karta b1-04 b1-08 b1-09 d2-02 d2-03
Räntan Karta a-08
Väse
Välinge Karta a-10 a-11
Östmark
Fäbacken/Runnsjön Karta c1-10 c1-11 l4-06
Fäbacken/Rösberg Karta c1-04 c1-05 c1-10 c1-11 l4-03
Runnsjötorp, Norra Karta c1-10 l3-02 l3-03
Sorktjärn Karta c1-11 l4-02 l4-03 l4-06
Sörmark/Sorktjärn, Norra Karta c1-05 c1-10
Tvärberget Karta l4-07
Östmark/Hesslingskog Karta c1-02 c1-04
Östmarks by Karta c1-04 c1-05
Övre Ullerud
Bergsby Karta a-10
Södervik Karta a-10
1) Numera i Lekvattnets socken


Index över orter och socknar.


Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2006-03-15